داروگ

قاصد روزان ابری، داروگ! کی میرسد باران؟!

داروگ

قاصد روزان ابری، داروگ! کی میرسد باران؟!

64.خیال

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۶، ۱۲:۲۲ ق.ظ


هر روز در افکار مغشوشش

دنبال ِ غیر ِواقعیت هاست

توی خیالاتش کسی دارد

در واقعیت، واقعاً تنهاست


فاطمه اختصاری 


پ ن: با این همه فکر، رحم کن و از خیالم برو...

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۱/۲۸
میم. طرار