داروگ

قاصد روزان ابری، داروگ! کی میرسد باران؟!

داروگ

قاصد روزان ابری، داروگ! کی میرسد باران؟!

50. من بیرحم

شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۶، ۱۰:۲۸ ق.ظ

من بیرحمم، انقدر بیرحم ک خودم میتواند از من شکایت کند...

از ان بیرحم هایی ک خودشان را تا سرحد مرگ شکنجه میدهند، بعد بلند میشوند و ب اطرافیان ک ناظرند خورده میگیرند ک هان؟! چیه؟! یک بحث معمولی بود بین من و خودم بروید پی کارتان!

بعد دوباره، دوباره 

من را ب خودم نسپارید!

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۱/۱۹
میم. طرار