داروگ

قاصد روزان ابری، داروگ! کی میرسد باران؟!

داروگ

قاصد روزان ابری، داروگ! کی میرسد باران؟!

بلل رز

جمعه, ۵ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۳۳ ب.ظ

نمیتونم واقعا نمیتونم  ادامه بدم

از هیچکس، هیچ کاری ساخته نیس، هیچکس نمیتونه کمکم کنه

هی مگ اونا خونواده ی من نیسن؟! پریشانی تو تمام من مشهوده حتی اگ معمولی باشم حتی اگ بروم نیارم ملومه مگ نه؟! پس جرا کمکم نمیکنن؟! نمیفهمن یا نمیخوان؟! 

من احتیاج دارم ب ی کمکی چیزی ی دارویی ی مردنی ی چیزی واقعا بهش احتیاج دارم 

نمیتونم خودمو کنترل کنم، من چرا نمیمیرم؟!

موافقین ۰ مخالفین ۱ ۹۶/۰۳/۰۵
میم. طرار